Relatieproblemen

Er is een essentieel verschil tussen relatietherapie en relatiebemiddeling bij relatieproblemen. Relatietherapie heeft als doelstelling het welbevinden tussen de partners te verhogen. Relatiebemiddeling heeft als doelstelling een oplossing te vinden voor het conflict of de ruzie. Vanzelfsprekend zal dit ook het welbevinden of een positief gevoel met zich meebrengen.