Is een bemiddelaar gebonden aan het beroepsgeheim?

Bij een bemiddelaar kunt U steeds rekenen op de volledige discretie. De wet garandeert de vertrouwelijkheid. De feiten waarvan de bemiddelaar kennis heeft genomen, mag de bemiddelaar niet openbaar maken. Verder kan de bemiddelaar niet opgeroepen worden door de partijen als getuige in een burgerlijke of administratieve procedure over eventuele feiten waarvan hij/zij kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling. De bemiddelaar kan hierover gesanctioneerd worden.