Wat is het voordeel van een erkend bemiddelaar?

Een erkend bemiddelaar biedt verschillende voordelen. Om een erkenning te verkrijgen van de overheid moet de bemiddelaar aan een aantal strenge voorwaarden voldoen, die zijn/haar kwaliteit voldoen. Verder kan enkel een erkend bemiddelaar optreden bij een gerechtelijke. Vervolgens kunnen enkel bemiddelingsakkoorden die met behulp van een erkend bemiddelaar werden afgesloten, gehomologeerd worden door een rechter. Als laatste biedt de federale overheid enkel gerechtelijke bijstand aan erkende bemiddelaars.