Een erkend bemiddelaar biedt verschillende voordelen. Om een erkenning te verkrijgen van de overheid moet de bemiddelaar aan een aantal strenge voorwaarden voldoen, die zijn/haar kwaliteit voldoen. Verder kan enkel een erkend bemiddelaar optreden bij een gerechtelijke. Vervolgens kunnen enkel bemiddelingsakkoorden die met behulp van een erkend bemiddelaar werden afgesloten, gehomologeerd worden door een rechter. Als laatste biedt de federale overheid enkel gerechtelijke bijstand aan erkende bemiddelaars.

Bij een bemiddelaar kunt U steeds rekenen op de volledige discretie. De wet garandeert de vertrouwelijkheid. De feiten waarvan de bemiddelaar kennis heeft genomen, mag de bemiddelaar niet openbaar maken. Verder kan de bemiddelaar niet opgeroepen worden door de partijen als getuige in een burgerlijke of administratieve procedure over eventuele feiten waarvan hij/zij kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling. De bemiddelaar kan hierover gesanctioneerd worden.

Een bemiddeling eindigt op twee manieren. Er is een akkoord bereikt waarbij alle partijen akkoord gaan of één van de betrokkenen beslist om de bemiddeling te stoppen.

EOT betekent letterlijk echtscheiden met onderlinge toestemming. Getrouwde partners gaan uit elkaar met onderlinge toestemming. In een EOT wordt eerst alles geregeld (roerende en onroerende goederen, kinderen, …) alvorens de echtscheiding definitief wordt gemaakt. Deze vorm van scheiden is de directe tegenhanger van een EOO, echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. Deze site biedt extra informatie: ouders.tweehuizen.be
Het opmaken van een akkoord voor de regeling van een EOT kan gedaan worden bij een erkend bemiddelaar.

Een bemiddelingsprotocol is een overeenkomst (soort contract) tussen de betrokkenen en de bemiddelaar. Een erkend bemiddelaar is verplicht dit te gebruiken. Het Gerechtelijk wetboek stelt een aantal vereisten op gebied van inhoud.