Bemiddeling Vlaanderen is de bemiddelingspraktijk van Elsie Haertjens. Zij is een erkend bemiddelaar in familie, burgerlijke en handelszaken.

Elsie Haertjens heeft een master in management en beleid in de gezondheidszorg, naast een bachelor in de psychiatrische verpleegkunde. Verder heeft ze verschillende opleidingen gevolgd onder andere psychologische raadpleging, psychodynamische consultatie, contextuele therapie en sociale wetgeving. Uiteraard studeerde ze ook de opleiding bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke en handelszaken aan het VCOK en Ugent.

Ze heeft al 11 jaar ervaren in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder als diensthoofd, waarbij ze expert is te werken in zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties. Ook is ze al verschillende jaren zaakvoerster in het bouwbedrijf, De Baere Installations, van haar echtgenoot.

Elsie Haertjens is verder getrouwd met Davy De Baere en moeder van twee zonen.

Elsie Haertjens werkt niet alleen in de bemiddelingspraktijk. Ze onderhoudt o.a. constructieve werkrelaties met advocaten, therapeutische centra’s en een fiscaal bureau. Dit ruime en ondersteunende netwerk is nodig om steeds de juiste informatie te kunnen bezorgen en eventuele doorverwijzingen correct te laten verlopen.

De visie van Bemiddeling Vlaanderen is de vertaling van het logo. Het is een plaats waar we samen met de betrokkenen op een onbevangen manier, alle mogelijkheden verkennen naar een oplossing. Een conflict plaatst mensen tegen een muur, wij brengen U terug naar een open ruimte. We zijn de brug tussen U en de andere, op weg naar een oplossing.

De bemiddeling richt zich enerzijds naar familiezaken zoals een scheiding, generatieconflicten, problemen in nieuw samengestelde gezinnen, opmaken van ouderschapsplannen, zorg op maat installeren, … Anderzijds zijn we er voor burgerlijke, commerciële en handelszaken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de communicatie tussen U en de aannemer weer installeren, de burenruzie beëindigen, ...