Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar heeft vier belangrijke rollen of functies tijdens de bemiddeling: de bemiddelaar leidt andermans onderhandelingen, behoudt het evenwicht tussen de betrokkenen, is verantwoordelijk voor de noodzakelijke informatie en is verantwoordelijk voor een efficiënt verloop.

Als eerste begeleidt de bemiddelaar het proces van bemiddeling of mediation. De bemiddelaar bepaalt echter niet de inhoud van de bemiddeling. De bemiddelaar beheert andermans onderhandeling. Het zijn de betrokkenen die bepalen waarover het zal gaan en welk akkoord er gesloten wordt. De bemiddelaar begeleidt de inhoud van de betrokkenen.

Ten tweede is de bemiddelaar verantwoordelijk voor het evenwicht tussen de betrokkenen. De bemiddelaar is neutraal, onpartijdig. De bemiddelaar zorgt dat elke betrokkene evenveel invloed heeft op de onderhandeling.

Als derde zorgt de bemiddelaar dat alles informatie die nodig is voor de onderhandeling ter beschikking. De bemiddelaar kan die zelf aanbrengen maar kan ook gebruik maken van een expert.

Als laatste is de bemiddelaar verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van de bemiddeling. Doorheen het proces van de bemiddeling zal de bemiddelaar op verschillende manieren interveniëren met als doelstelling als op een goede manier te laten verlopen.