Wat is bemiddeling

Bemiddeling of mediation (de Europese term) is een vreedzame, eenvoudige, snelle en vaak efficiënte manier om een conflict, ruzie of geschil op te lossen.

Sinds 21 februari 2005 heeft de wet bemiddeling erkend als instrument voor het oplossen van conflicten, ruzies en geschillen. Bemiddeling is evenwaardig aan een burgerrechtelijke procedure of de arbitrage. Bemiddeling kan in alle materies (familiaal, burgerlijk, commercieel en sociaal) gehanteerd worden.

De manier van bemiddelen of bemiddelingsprocedure staat beschreven in het Gerechtelijk Wetboek. Het resultaat, het akkoord, moet dus gerespecteerd worden door alle betrokkene. Het akkoord biedt de nodige juridische garanties.

 

Voordelen van bemiddeling

  • De inhoud van het akkoord wordt niet opgelegd door een derde, zoals een rechter. De betrokkenen houden de volledige controle over de inhoud.
  • De bemiddeling gebeurt met respect voor de lange termijn relatie, professioneel of familiaal. De huidige (werk-) relatie kan gecontinueerd worden.
  • Bemiddeling is efficiënter in tijd en kosten
  • De bemiddeling is strikt vertrouwelijk. Er kan geen informatie, zonder toelating, naar derden of rechtbank. Dit geldt voor de inhoud van de gesprekken alsook voor alle documenten die gehanteerd worden tijdens de bemiddeling.
  • Bemiddeling is steeds vrijwillig, ook bij een gerechtelijke bemiddeling. Er kan op elk moment beslist worden om het proces stop te zetten.
  • Het akkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechter