Een verschil ...

De vakantieperiode is achter de rug. Genoten van een heerlijke rust, na maanden hard werken, … Of niet? Ondanks die “luwe” periode is er voor bemiddeling zeer veel gebeurd in de buitenwereld.

Meer dan ooit heeft bemiddeling, de afgelopen weken, in de spotlights gestaan. Telefacts (29.08.2014, VTM), De Bijl van Cupido (10.09.2014, CANVAS) zijn onder andere twee programma’s die bemiddeling hebben meegenomen in hun verhaallijn. Bemiddeling is voorgesteld als een constructief en volwaardig alternatief voor scheidingen en ouderschapsproblemen. De programmamakers hebben een polarisatie van oplossingsmogelijkheden naar voor gebracht, waarbij bemiddeling de enige beste was. De waarheid ligt uiteraard ergens in het midden. De boodschap blijft echter duidelijk: “Bemiddeling is een goede oplossingsmethodiek, enerzijds voor de betrokken personen en anderzijds voor de kwaliteit van de oplossing.”Naast de pers, is ook justitie op de kar van bemiddeling gesprongen. In de nieuwe familierechtbank is er een kamer voor minnelijke schikking voorzien. De tijd zal uitwijzen hoe dit zal werken.

Bemiddeling lijkt de nieuwe trend. Niet alleen voor familiezaken, maar ook voor bedrijven, huurder – verhuurders en overheden. Als bemiddelaar ben ik blij dat eindelijk de verdiende aandacht wordt gegeven. Ik hoop dat deze trend een katalysator mag zijn, een begin van een proces. Bemiddeling brengt het verschil, niet alleen voor nu maar ook voor later.

 

Laat een conflict niet escaleren, kies voor bemiddeling.