Het beste voor mijn kind ...

Samen "ouderen" is niet evident. Ook de pers laat zich negatief uit over co-ouderschap. Elke ouder wil het beste voor zijn kind, maar wat is dat ... Hoe kan dit worden bekomen?

Vragen die kunnen rijzen bij ouders:

  • Helpt Rilatine mijn kind, of kind helemaal niet?
  • Zal die studierichting zijn mogelijkheden in de toekomst verruimen?
  • Hoe vullen we ouderschap in zonder onze band met onze kinderen in gevaar te brengen?

Altijd komt dezelfde centrale vraag terug: "Hoe komen we, als ouders, tot het beste voor ons kind?" Een bemiddeling, met een ouderschapsplan, kan een weg zijn. Bemiddeling Vlaanderen gaat met ouders op zoek wat dat "beste" betekent. We onderzoeken hoe ouders tot dat specifieke besluit zijn gekomen. Doorheen dit proces kijken we naar overeenkomsten en aanvullende meningen tussen ouders. Vanuit deze basis vertrekken de ouders dan om een regeling uit te werken die voor beide ouders een meerwaarde is en in het belang van het kind.