Ze willen niet spreken ...!

 “Ze willen niet spreken …!”

Ruzies en conflicten in de familie  zijn van alle tijden, van alle generaties, … Soms al sinds vele jaren, anderen nog maar net. Bemiddeling kan een verschil betekenen.

 

 

Een probleem met familie- of gezinsleden brengt vaak heel wat teweeg. Emoties kunnen hoog oplopen of net een dieptepunt bereiken. De banden met elkaar bevriezen … Inderdaad bevriezen, maar niet oplossen of verdwijnen.

De relatie met een ouder, grootouder, broer of zus … bestaat, is er. Ze verdwijnt niet door te negeren, hoe die band ook geïnterpreteerd of begrepen wordt.

Generatieconflicten of familieruzies, om het probleem dan een naam te geven, komt overal voor. Veel families hebben, bij wijze van spreken, een familietak waar een apart verhaal aan hangt. Vaak duren ruzies jaren, maar met zeer lange periodes van stilte, “rust”. Tot dat het moment er is. Een cruciaal moment, waarbij een ontmoeting zich opdringt. Zo een ankerpunt kan een overlijden, verdeling van de erfenis of geboorte zijn, een belangrijke gebeurtenis, …

 

Bemiddeling Vlaanderen kan helpen. In mijn praktijk stel ik vast dat veel mensen lijden onder zo een probleem. Het verstoort de rust en het functioneren. Ondanks al die “miserie” is het water te diep om elkaar tegemoet te komen.

Bemiddeling Vlaanderen bouwt, bij wijze van spreken, de brug. Ondanks het probleem wordt er gekeken wat er in de toekomst mogelijk is, waarbij iedereen de rust kan terug vinden. Er wordt verkend hoe die toekomst er constructief kan uit zien. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van toekomstige ontmoetingsmomenten, ankerpunten.

 

De bemiddeling belooft geen “gladstrijken” van alle problemen, maar duidelijkheid in verwachtingen en perspectieven van iedereen, waarbij alle betrokkenen gelijkwaardig aan bod komen. En misschien komt het dan wel goed …

 

Laat een probleem niet escaleren, kies voor bemiddeling.