Inventariseren van de beslissingscriteria

Als de informatie duidelijk is, komt de meest intensieve fase,

het vastleggen van de beslissingscriteria. De bedoeling is dat betrokkenen duidelijk maken aan welke voorwaarden een oplossing, akkoord, moet voldoen om goed te zijn voor hem. De bemiddelaar gaat op zoek naar overeenkomstige en complementaire criteria die een basis zijn van een goed akkoord. Hoe gedetailleerder deze fase, hoe meer kans dat het akkoord voldoet aan de wensen van beide betrokkenen.