Verzamelen van informatie

Alvorens er onderhandeld kan worden, moet er geweten zijn waarover het...

... zal gaan. Alle gegevens, die nodig zijn, van de betrokkenen worden kenbaar gemaakt. Belangrijk om weten is dat de bemiddelaar en de betrokkenen verbonden zijn aan geheimhoudingsplicht. De informatie die gedeeld wordt tijdens de bemiddeling kan niet, zonder toelating, kenbaar gemaakt worden aan derden of justitie.