Bemiddeling of mediation (de Europese term) is een vreedzame, eenvoudige, snelle en vaak efficiënte manier om een conflict, ruzie of geschil op te lossen.

Sinds 21 februari 2005 heeft de wet bemiddeling erkend als instrument voor het oplossen van conflicten, ruzies en geschillen. Bemiddeling is evenwaardig aan een burgerrechtelijke procedure of de arbitrage. Bemiddeling kan in alle materies (familiaal, burgerlijk, commercieel en sociaal) gehanteerd worden.

De manier van bemiddelen of bemiddelingsprocedure staat beschreven in het Gerechtelijk Wetboek. Het resultaat, het akkoord, moet dus gerespecteerd worden door alle betrokkene. Het akkoord biedt de nodige juridische garanties.

Lees meer

De bemiddelaar heeft vier belangrijke rollen of functies tijdens de bemiddeling: de bemiddelaar leidt andermans onderhandelingen, behoudt het evenwicht tussen de betrokkenen, is verantwoordelijk voor de noodzakelijke informatie en is verantwoordelijk voor een efficiënt verloop.

Als eerste begeleidt de bemiddelaar het proces van bemiddeling of mediation. De bemiddelaar bepaalt echter niet de inhoud van de bemiddeling. De bemiddelaar beheert andermans onderhandeling. Het zijn de betrokkenen die bepalen waarover het zal gaan en welk akkoord er gesloten wordt. De bemiddelaar begeleidt de inhoud van de betrokkenen.

Lees meer