Bemiddeling in burgerlijke, commerciële en handelszaken

Bevat onder meer:

  • Burenruzies
  • Huurgeschillen
  • Geschillen tussen mede-eigenaars
  • Problemen tussen handelaars, bedrijven, ondernemers
  • Problemen tussen consumenten en organisaties
  • Geschillende tussen schooldirecties en leerkrachten
  • Geschillen tussen ouders en scholen
  • Geschillen tussen collega’s
  • Geschillen tussen werknemers en werkgevers
  • ...