Soorten bemiddeling

Bemiddeling kan alle materies omvatten: familiale, burgerlijke en handelszaken, commerciële en sociale.

Bemiddeling Vlaanderen is erkend in familiale, burgerlijk en commerciële bemiddeling en bemiddeling in handelszaken.

 

Er bestaat enerzijds de vrijwillige bemiddeling, waarbij de betrokkenen op eigen initiatief contact nemen met de bemiddelaar. Anderzijds bestaat er de gerechtelijke bemiddeling. Tijdens een juridische procedure wordt de keuze gemaakt om het geschil op te lossen via bemiddeling. Ongeacht welke vorm, vrijwillig of gerechtelijk, is de bemiddeling steeds vrijwillig voor de betrokkenen. De betrokkenen kunnen op elk moment beslissen om te stoppen met bemiddeling, zonder schade. Elke soort bemiddeling, zoals hierboven beschreven, kan in een vrijwillige als in een gerechtelijke bemiddeling plaats vinden.