Andere mogelijkheden

Bemiddeling wordt gebruikt bij: scheiding, echtscheiding, ouderschapsregeling, burenruzie, erfenisverdeling, zorg voor ouders, nieuw samengestelde gezinnen,...

...ouder-kind problemen, relatieproblemen, huurgeschillen, problemen tussen ouders en leerkrachten, problemen tussen ouders en school, problemen tussen werknemers en werkgevers, conflicten bij handelaars, …

Bemiddeling Vlaanderen is erkend in familiale, burgerlijk en commerciële bemiddeling en bemiddeling in handelszaken.

Bemiddeling in familiezaken

Bevat onder meer:

 • Relatieproblemen
 • Scheiden
 • Echtscheiden in onderling overleg (EOT)
 • Regeling na scheiding
 • Ouderschapsregeling (verblijf, gezag en alimentatie)
 • Verdeling van erfenissen
 • Conflicten bij zorg voor familieleden, ouders
 • Generatieconflicten
 • Conflicten in samengestelde gezinnen, nieuwe gezinnen
 • ...Bemiddeling in burgerlijke, commerciële en handelszaken

Bevat onder meer:

 • Burenruzies
 • Huurgeschillen
 • Geschillen tussen mede-eigenaars
 • Problemen tussen handelaars, bedrijven, ondernemers
 • Problemen tussen consumenten en organisaties
 • Geschillende tussen schooldirecties en leerkrachten
 • Geschillen tussen ouders en scholen
 • Geschillen tussen collega’s
 • Geschillen tussen werknemers en werkgevers
 • ...

Er bestaat enerzijds de vrijwillige bemiddeling, waarbij de betrokkenen op eigen initiatief contact nemen met de bemiddelaar. Anderzijds bestaat er de gerechtelijke bemiddeling. Tijdens een juridische procedure wordt de keuze gemaakt om het geschil op te lossen via bemiddeling. Ongeacht welke vorm, vrijwillig of gerechtelijk, is de bemiddeling steeds vrijwillig voor de betrokkenen. De betrokkenen kunnen op elk moment beslissen om te stoppen met bemiddeling, zonder schade. Elke soort bemiddeling, zoals hierboven beschreven, kan in een vrijwillige als in een gerechtelijke bemiddeling plaats vinden.

 

Ouderschapsbemiddeling tussen ouders, ouders en kind, ouders en grootouders.

Ouderschapsbemiddeling is een vorm van bemiddeling in familiezaken. De bemiddelaar helpt om te onderhandelen over het ouderschap. Een ouderschapsbemiddeling is niet enkel bij een (echt-)scheiding of EOT, maar ook voor een tijdelijk apart te gaan wonen, een verandering in de situatie van het kind, een verhuis van een ouder, schoolkeuze, belangrijke gebeurtenis, … De ouderschapsbemiddeling kan een ruime onderhandeling (het gezag, het verblijf en de alimentatie) of een kan een bemiddeling zijn over een zeer afgebakend onderwerp.
Ouderschapsbemiddeling resulteert in een ouderschapsplan. Dit is een plan of document waarbij ouders afspraken over de uitoefening over hun ouderschap vastleggen.