Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling kan zowel bij (wettelijk) samenwonende als gehuwden toegepast worden


Scheiden, scheidingsbemiddeling bij scheiding van (wettelijk) samenwenwonende: Wanneer er besloten wordt om uit elkaar te gaan, wilt U een regeling over de goederen, het huis en de kinderen. Als U voordien geen afspraken hebt gemaakt (bijvoorbeeld een samenlevingscontract), bent U wettelijk niet verplicht om een regeling te treffen.

Als U echter toch duidelijkheid wenst, omdat U enige rust en voorspelbaarheid wilt bieden voor iedereen, kunt U er voor kiezen een aantal afspraken te maken. De bemiddelaar treedt op als neutrale tussenpersoon, die voor alle betrokkenen goed zal werken. U kunt zelf kiezen om mondelinge afspraken te maken, of liever op papier. U kunt ook een deel op papier laten plaatsen, bijvoorbeeld het ouderschapsplan.

De overeenkomst kan eventueel bekrachtigd worden door een rechter. De overeenkomst is dan afdwingbaar.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
Echtscheiding bij gehuwden is geregeld door de wetgever. Scheiden zonder tussenkomst of advies van een professioneel persoon (notaris, advocaat of bemiddelaar) is niet evident. Bemiddeling biedt de mogelijkheid om de echtscheiding te regelen buiten de rechtbank en zelf de inhoud, binnen het wettelijke kader, te bepalen. De bemiddelaar treedt op als scheidingsbemiddelaar tussen de betrokkenen. U kunt wettelijk scheiden met onderlinge toestemming als U een schriftelijke scheidingsovereenkomst heeft met akkoorden over gezamenlijke goederen, woning en kinderen.

In de goederenovereenkomst worden er afspraken opgenomen over de verdeling van de voorwerpen, gelden, schulden, belastingen en verzekeringen. Er wordt een regeling voorzien voor de erfrechten tijdens de echtscheidingsprocedure. Eventueel worden er ook afspraken gemaakt over persoonlijk onderhoudsgeld, het bedrag, bij welke omstandigheden en eventuele wijzigingen.

Voor een gezamenlijke woning wordt een huisovereenkomst opgemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden: één van beiden koopt de woning in, jullie verkopen de woning, het wordt aan de kinderen geschonken, … De huisovereenkomst wordt van verder bij de notaris omgezet in een notarisakte.

Voor de gemeenschappelijke kinderen maakt U een ouderschapsovereenkomst of een ouderschapsplan. De afspraken die opgenomen moeten worden gaan over het gezag, verblijf en de kosten. (wie neemt welke beslissingen, wat bij ziekte, bij wie fiscaal ten laste, onderhoudsbijdrage, …) Een aparte ouderschapsregeling is bijzonder interessant omdat deze afspraken van kracht blijven, ook na de regeling van de scheiding. De regeling over het gezag, blijft tot het kind meerderjarig is. De regeling voor verblijf en kosten blijft bestaan tot het kind een passende opleiding heeft beëindigd.